ALTÁNOK V AREÁLI DOMOVA

Hoci piatkové ráno (30.10.2009) bolo chladné a mrazivé neodradilo to zamestnancov a klientov zariadenia tešiť sa z nového altánku v areáli domova. Jeho stavba prebiehala od 5. 10.2009. Navrhol ho a realizoval pán Bohuslav Godiš. Aktívne sa do výstavby zapojili aj zamestnanci a klienti zariadenia. Celá stavba bola dokončená 23.10.2009.


0203


0204


0205


0206


0207


0208


0209


0210


0211


0212


0213


0214


0215


0216


0217


0218


0219


0220


0221


0222


0223


0224


0225


0226


0227