POŽEHNANIE KAPLNKY 3.12.2007

Väčšina našich klientov (už od otvorenia domova) sa hlási k rímsko – katolíckemu vierovyznaniu. Modlitba a účasť na bohoslužbách sú pre nich veľmi dôležitou súčasťou života a preto sme im na prízemí domova vytvorili kaplnku. V priebehu rokov vyvstala potreba nájsť vhodnejší priestor. Toto sa nám podarilo v rámci rekonštrukcie podkrovia nášho domova. Interiér kaplnky zdobí obraz Božieho milosrdenstva, je upravený tak, aby sa tam dali sláviť sv. omše, rôzne bohoslužby, ale aj sledovať priamy prenos bohoslužieb z rímsko – katolíckého kostola v Novoti. obraz. Nová kaplnka Božieho milosrdenstva bola požehnaná 3. decembra 2007 počas slávnostnej sv. omše, ktorú celebrovali vsdp. dekan Blažej Dibdiak, vdp. Marián Dopater a vdp. Karol Lihosit.


0128


0129


0130


0131


0132


0133


0134


0135