EVANJELICKÉ BOHOSLUŽBY 15.2.2008

Niekoľkokrát v roku navštívi naše zariadenie evanjelická farárka z Tvrdošína. Veriaci evanjelicko - augsburského vierovyznania majú tak možnosť, v kaplnke domova, zúčastniť sa na evanjelických bohoslužbách.


0136


0137


0138


0139


0140