PÁRANIE PERIA 17.2.2009

Pravidelne v čase fašiangov organizujeme v našom domove spoločné páranie peria, ktorého neodmysliteľnou súčasťou sú „Brodecovci“ a ženy z Klubu dôchodcov. Tento rok boli páračky výnimočné. Medzi nás prišli aj vzácni hostia: Predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár, riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Mgr. Marta Pauková, starosta obce Novoť Bc. František Poleta a iní.


0065


0066


0067


0068


0069


0070


0071


0072


0073


0074


0075


0076


0077


0078


0079


0080


0081


0082


0083


0084


0085


0086


0087